topimage thelmatodd

topimage lawrence

topimage stanollie

topimage_filmlijst

Zoeken

Statuten

Hieronder vindt U de statuten van de ‘Sons of the Desert’ organisatie zoals deze met medewerking van Stan Laurel zijn opgesteld:

 


Artikel I


De Zonen der Woestijn is een organisatie met wetenschappelijke boventonen en een zware ondertoon van gezelligheid, gewijd aan de liefderijke bestudering van de personen en de films van Stan Laurel en Oliver Hardy.

 

Artikel II


De leden-oprichters zijn Orson Bean, Al Kilgore, John McCabe, Chuck McCann en John Municino.

 

Artikel III


De Zonen der Woestijn zullen beschikken over de volgende functionarissen en bestuursleden die zullen worden gekozen op een Jaarvergadering:
            Opper Sheik
            Vice-Sheik (Sheik belast met vice)
            Sub-vice-Vizier (Sheik-penningmeester tevens belast met sub-vice)
            Bestuursleden in het algemeen (hun aantal mag niet groter zijn dan 812)

 

Artikel IV


Alle functionarissen en de Algemene Bestuursleden zullen gezeten zijn op een verheven plaats aan de jaarlijkse bankettafel.

 

Artikel V


De functionarissen en de Algemene Bestuursleden zullen absoluut geen enkel gezag hebben.

 

Artikel VI


Ondanks het absolute ontbreken van gezag, zal de Opper Sheik of diens plaatsvervanger optreden als voorzitter bij alle bijeenkomsten, met dien verstande dat hij de gebruikelijke parlementaire procedure zal volgen bij het leiden ervan. Gehoopt wordt dat op de vergaderingen de ingeschapen waardigheid, gevoeligheid en goede smaak van de verzamelde leden ertoe zullen leiden dat de activiteiten zich voltrekken op een ordelijke wijze en met een levendig besef van ordentelijk gedrag.

 

Artikel VII


Artikel VI is belachelijk.

 

Artikel VIII

De Jaarvergadering zal zich krachtens de volgende agenda voltrekken:

  1. Drankjes
  2. Zakelijke bespreking en drankjes
  3. Diner (met drankjes)
  4. Na-tafelredes en drankjes
  5. Drankjes
  6. Koffie en drankjes
  7. Vertoning van Laurel en Hardy film
  8. Après-film kritiek en drankjes
  9. Après-après-film kritiek en drankjes
  10. Stan heeft dit agendapunt geopperd. In zijn woorden: 'Alle leden woden verzocht de kamelen te parkeren en een taxi te huren; daarna terug te keren voor een afzakkertje: One for the desert'


Artikel IX

Punt ‘d’ bovengenoemd dient te bestaan uit de volgende heildronken:
(1) ‘Op Stan’ (2) ‘Op Babe’ (3) ‘Op Fin’ (4) ‘Op Mae Busch en Charlie Hall – die eewig en altijd populair zullen zijn’
(5) ‘Op Al Kilgore, wiens prachtige wapenschild de wereld laat zien wie we zijn’.

 

Artikel X


Punt ‘h’ bovengenoemd zal ook het voorlezen van wetenschappelijke verhandelingen over Laurel en Hardy omvatten. Leden die een tijdslimiet van 8 ½ minuut overschrijden zullen hun drankjes beperkt zien tot veertien.

 

Artikel XI


Gehoopt wordt dat de Zonen der Woestijn, gedreven door een sterk verlangen om de geest en het genie van Laurel en Hardy  te continueren, in alle ernst activiteiten zullen ontplooien die uiteindelijk en altijd gewijd zullen zijn aan de conservering van hun films en het aanmoedigen van de vertoning ervan, waar ook ter wereld.


Artikel XII


In andere steden zullen leden-clubs zijn die ‘Tenten’ worden genoemd en die hun naam zullen ontlenen aan een van de films.


Artikel XIII


Stan heeft geopperd dat de leden misschien een fez of een badge kunnen dragen met een toepasselijk motto.
Hij zegt: ‘Ik hoop dat het motto blauw en grijs kan zijn, met twee bolhoeden en daar overheen deze woorden:
‘Twee zielen, geen gedachten’ (‘Two  minds without  a  single  thought’).
Deze woorden zijn dienovereenkomstig opgenomen in het fraaie wapenschild dat voor de Zonen der Woestijn is vervaardigd door Al Kilgore. Ze zijn weergegeven in het Latijn in de geest van Stan’s dictum dat onze organisatie een soort ‘halfgare waardigheid’ (a half-assed dignity) moet hebben. Wij zullen ernaar streven precies dit soort waardigheid te handhaven tot elke prijs – te allen tijde.

 

sonsofthedesertsmall

Foto Showcase

Polls

Digital Remastering van L&H Films

De films zijn kunst, daaraan verander je niets - 22.5%
Alleen om omzuiverheden eruit te halen - 22.5%
Maak ze maar perfect maar wel zwart-wit - 40%
Inkleuren mag, maar houd het orgineel - 8.8%
Compleet inkleuren alsof ze zo zijn gemaakt - 6.3%

Aantal stemmen: 80
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 01 dec 2013 - 00:00